Gothia Inkasso är ett inkassoföretag som ingår i Arvato Financial Solutions. Man har bedrivit inkassoverksamhet ända sedan 1976 och man är idag en stor aktör på den svenska inkassomarknaden. Här tittar vi lite närmare på Gothia Inkasso och ger en del viktiga tips till dig som fått ett inkassokrav från dem.

Så kontaktar du Gothia Inkasso

De flesta som fått ett inkassokrav från Gothia Inkasso brukar så snabbt som möjligt försöka kontakta dem. Det är något som är bra att göra av flera skäl. Du kommer enkelt i kontakt med Gothia Inkasso på telefonnummer 0340-66 44 40. Du kan även maila dina frågor till info.se@gothiagroup.com. På Gothias hemsida finns det även ett formulär där man kan fylla i sina egna kontaktuppgifter om man vill att Gothia Inkasso ska kontakta en.

Gothia Inkassos besöksadress ligger på Smältgatan 1 i Varberg.

Detta gäller om du fått ett inkassokrav från Gothia Inkasso

Om du har fått ett inkassokrav från Gothia Inkasso så har du normalt åtta dagar på dig att betala för det. Det är viktigt att betala sitt inkassokrav snarast för att undvika att det skickas vidare till Kronofogden, något som i förlängningen kan leda till höga extra avgifter och dessutom att du får en betalningsanmärkning. Om det gått längre tid än åtta dagar så är det bra att så snart som möjligt kontakta Gothia Inkasso, som med lite tur kan förhindra att inkassokravet skickas vidare.

Om du inte har möjlighet till att betala hela ditt inkassokrav på en gång så brukar Gothia Inkasso kunna ge möjligheten till att upprätta en avbetalningsplan, även kallad amorteringsplan för inkassokravet. Det innebär att du delar upp betalningen av ditt inkassokrav i ett antal mindre inbetalningar, som du normalt kan sprida ut över ett par månader. Om du väljer att upprätta en avbetalningsplan för ditt inkassokrav hos Gothia Inkasso så tillkommer en lagstadgad uppläggningsavgift på 170 kronor, samt en aviseringsavgift vid varje avisering om 60 kronor.

Är Gothia Inkasso en Bluff?

För någon som inte tidigare känner till Gothia Inkasso kan ett inkassokrav från dem givetvis framstå som en bluff. Dock är inkassobolaget Gothia ingen bluff och har man fått ett inkassokrav i deras namn så är det med största sannolikhet riktigt. Om något är oklart eller om man känner osäkerhet kring något i inkassokravet så är det viktigt att genast kontakta Gothia Inkasso för att kontrollera inkassokravets äkthet och reda ut eventuella frågetecken.

Om ditt inkassokrav är felaktigt

Det förekommer relativt ofta fall där ett inkassokrav av någon anledning är felaktigt. Det kan till exempel handlat om varor som du returnerat om en tjänst som du avbeställt eller liknande. Om du har ett inkassokrav som du anser är felaktigt så bör du snarast kontakta både Gothia Inkasso och den ursprungliga fordringsägaren. Du behöver då bestrida ditt inkassokrav, något som tillfälligt förhindrar ditt inkassokrav från att gå vidare till Kronofogden.

Avgifter vid inkassokrav

De avgifter som du behöver betala på ditt inkassokrav utöver den ursprungliga skulden är avgift för betalningspåminnelse om 60 kronor, samt en inkassoavgift om 180 kronor. Liksom ovan nämnt betalar du även 170 kronor i uppläggningsavgift om du vill upprätta en avbetalningsplan för din skuld.