Åldersgräns för att handla på faktura

Eftersom att handel på faktura innebär en hel del ansvar för konsumenten, men även en viss risk för den som erbjuder krediten har alla faktureringsbolag en åldersgräns på 18 år för att handla på faktura. Är man under 18 år och fortfarande behöver göra en beställning på faktura behöver man be någon av sina föräldrar om hjälp för att göra detta.

Inom i stort sett all e-handel gäller att butiker inte får ingå avtal med minderåriga utan målmans godkännande. Därför bör du som är under 18 alltid be om målsmans tillstånd. Vad som är mycket viktigt är att inte göra en beställning i någon annans namn. Detta är ett lagbrott som kan få allvarliga följder både för dig och personen vars namn du beställer i.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.